Våra verksamheter

Där det händer – Byggarbetsplatsen

Oavsett vilken verksamhet ni möter inom ABT är er byggarbetsplats det centrala. Det är där vår expertis inom materialhantering kommer er tillhanda. Fokus är att gemensamt uppfylla och överträffa de krav och önskemål som med all rätt ställs på oss.

Verksamhetscirkeln

För oss på ABT är verksamhetscirkeln av vikt när vi förklarar vår modell. Cirkeln är framtagen för att synliggöra hur våra huvudsakliga verksamheter Entreprenad, Transport och Återvinning & Material hänger ihop och bistår varandra. Varje verksamhet kan driva sin egen kund men vi anser att det är få aktörer inom anläggningssektorn som kan erbjuda samma totallösning som ABT. Utöver de tre huvudsakliga verksamheterna finns även ABT Väst som är ett helägt dotterbolag med utgångspunkt i Göteborg. ABT Betong är ett intressebolag där 50 % ägarskap ligger inom ABT koncernen.