Entreprenad

Erfarenhet och teknisk kunskap

ABT:s långa erfarenhet inom branschen bidrar med stor kompetens och förståelse för mark- och anläggningsarbeten. Vi erbjuder helhetslösningar för kostnadseffektiv markutveckling. Med avancerad utrustning och teknisk kunskap säkerställer vi kvaliteten i våra markprojekt från råmark till färdig markanläggning.

 

 

Ju tidigare desto bättre

Då ABT strävar efter det cirkulära vill vi involveras så tidigt som möjligt i processen. Sker detta redan i projekterings- och kalkylskedet, ökar möjligheterna till återvinning och återanvändning av material både inom och utom den egna byggarbetsplatsen. Kunden styr kraven men med vår erfarenhet och kunskap bidrar vi med förbättringar som gynnar båda parter.

Komplett, tryggt och enkelt

Våra rutinerade platschefer planerar och genomför varje uppdrag i nära samarbete med dig, så att leveransen genomförs med rätt resurser, i rätt tid och på rätt plats. Det ger tidsvinster och kostnadsbesparingar som gynnar alla.

Vi arbetar nära våra kunder för att förstå deras behov och leverera lösningar som uppfyller deras mål.

Medarbetare inom Entreprenad

Fredrik Loggin

Affärschef Entreprenad & Transport

Stefan Mårtensson

Affärsområdeschef Entreprenad

Johan Westberg

Platschef

Martin Karlsson

Platschef

Mats Kilsgård

Platschef

Andreas Åström

Projektutvecklare

Henrik Jansson

Projektingenjör