Hållbarhet

För oss på ABT Bolagen innebär hållbarhet att vi tar vara på resurserna, oavsett om det handlar om människor, maskiner eller material. Vi är ISO-certifierade inom arbetsmiljö (45001), kvalitet (9001) och miljö (14001). Sedan verksamhetsår 2017 mäter och följer vi upp vår påverkan inom hållbarhet kontinuerligt och redovisar resultatet i vår årliga hållbarhetsredovisning här på vår hemsida.

ISO-certifikat

Hela vår verksamhet är sedan 2004 certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Året därpå blev vi även certifierade enligt kvalitetssäkringssystemet ISO 9001 samt AFS 2001 för systematiskt arbetsmiljöarbete. Inom arbetsmiljö har vi sedan dess tagit steget från AFS 2001 till den internationella standarden ISO 45001.

ISO 14001

ISO 9001

ISO 14001