Transport

Effektiv och hållbar logistik

Förmedling av bilar och maskiner och förare. Det var så ABT började och denna verksamhet är fortsatt en del av affären. Genom förmedlingen tryggar vi logistiken av all materialhantering både inom och utom byggarbetsplatsen.

Genom GPS-spårning och utvecklade system för både klassificering av massor vid lastning på byggarbetsplatsen och under transport jobbar vi med resursplanering vilket bidrar till ökad grad av service och minskad miljöpåverkan.

Vi jobbar aktivt med utveckling av rutiner och system för hantering av material direkt mellan arbetsplatser och nyttjar egen utvecklade kartsystem för att säkerställa att vi uppfyller krav och underlag från våra kunder och myndigheter.

Genom att ha tillgång till rätt resurser och säljare som underlättar kundens resa genom ABT, tar vi ett helhetsansvar. Vår samlade kunskap från individer, avdelningar och externa partners erbjuds till dig som kund. Hos oss kan du få levererat berg-, jord- eller specialprodukter till er byggarbetsplats. Likväl som vi kan hantera era överskottsmaterial. Bäst effekt uppnås med lass i båda riktningar vilket vi alltid eftersträvar.

Urval av resurser

Totalt förfogar vi över ca 250 lastbilar och maskiner. Ett urval av dessa resurser är:
Grävmaskiner, dumprar, väghyvlar, hjullastare och teleskoplastare.
Schaktbilar, bergtrailers, kranbilar, lastväxlare och TMA-fordon.

Förmedlingen anpassas efter byggarbetsplatsen behov. För tillgång till aktuella resurser ta kontakt med transport- alt maskinförmedling enligt kontaktuppgifter, se nedan.

Medarbetare

Edward Andersson

Affärsområdeschef Transport

Anna Deckert

Transportledare

Frida Holmertz

Transportledare

Robert Vargö

Transportledare

Fredrik Ström

Maskinförmedlare