ABT Väst

Transport – på leverans eller löpande

ABT Väst AB arbetar med försäljning av bergkrossprodukter, förmedling av transporter/maskintjänster samt schaktentreprenader.

Materialförsäljning: 0702-64 19 70
Transportledning/administration: 031-50 50 45

Huvudkontor: Tagene, GÖTEBORG

 

 

Ansvar i flera led

Vi jobbar med granskning av genomförd provtagning, bedömning var det är lämpligast att köra, utvärdering om ytterligare provtagning behövs för underlättande på mottagningsplatser.

Bistår vid upprättande av mottagningsdeklarationer.

Följer er med personlig kontakt från start till mål.

 

Anläggningar

Välkomna till vår krossanläggning i Tagene.
Här har vi ett brett utbud av sorteringar, saknas önskad sortering tar vi självklart fram det ni önskar.

 

Medarbetare

Pär Söderblom

VD ABT Väst

Daniel Kotsofski

Säljare

Andreas Johansson

Säljare

Emma Olsson

Administratör