Anläggning

Ullna

Om

ABT har sedan år 2000 drivit denna anläggning som tidigare även innehöll deponi. Idag hanteras asfalt, betong, jord och bergmassor. Dessa material förädlas och blir beståndsdelar i de produkter som skapas för marknaden i form av kross- och jordprodukter.

Mottagningskriterier: Inert

På Ullna kan du även köpa CE-märkta krossprodukter, egentillverkad jord samt ett mindre sortiment av Hasselforsjordar.

Hela deponiområdet har kommunen för avsikt att i framtiden kunna använda som ett rekreationsområde. I denna process är vi på ABT kommunen behjälpliga för att tillsammans kunna skapa de bästa förutsättningarna.

Öppettider

Mån-tors kl 6:30-16

Fredag kl 6:30-13

Adress

Ullnavägen 7,
Arninge

Platschef

Eric Haddleton

E-post

073-642 41 80

 

Kundvärd

Frank Eriksson

E-post

08-514 401 59

Prislista

Material

kr/ton

  • *Beställningsvara
  • Samtliga krossmaterial är otvättade.
  • Priser gäller fritt lastat på fordon och i mån av tillgång.
  • Mottagning av tippmaterial sker i mån av plats.
  • Vid utlastning/mottagning utanför ordinarie öppettider debiteras 1500 kr/tim för lastmaskin.
  • Miljö- och täktavgift 1,00 kr/ton och vintertillägg (1/12-15/4) 3 kr/ton tillkommer.
  • Naturgrusskatt tillkommer på material innehållande naturgrus.
  • Betalningsvillkor 30 dagar netto.

Samtliga produkter från Hasselfors kan levereras från våra anläggningar, för beställning kontaktas platschef eller säljare.

För att bli tilldelad ett deklarationsnummer fyller ni i vår motaggningsblankett.

Behöver ni hjälp med upprättande av mottagningsblankett, provtagning av material eller tolkande av analysrapport kontakta Miljösamordnare.

Klassningen av inkommande material utförs av vår personal, vi förbehåller oss rätten att avvisa fordon med icke godkänt material.

Innan införsel av massor kan ske ska en mottagningsblankett ha godkänts, finns att tillgå på abtbolagen.se. Behöver ni hjälp med provtagning på arbetsplats vänligen ta kontakt med platschef. Rutinmässig provtagning och analys sker av inkommande material, om föroreningar konstateras avlägsnas massorna på kundens bekostnad inkl 20 % entreprenörsarvode.

Priset kan ändras med hänsyn till dels kostnadsändring på grund av myndighetsåtgärd, dels kostnadsändring som är förorsakad av krig eller annat krisförhållande med liknande effekt och som avser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för varan, dels kostnadsändring som beror på onormala prisförändringar avseende material som ingår i varan. Diesel och el ska alltid anses vara sådan förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för varan.

Definitioner

Krossmaterial

Innehåller 100% berg

Naturgrus

Innehåller 100% naturgrus

Återvunnet krossmaterial

Innehåller betong, asfalt och berg

Återvinningsmaterial

Ska innehålla 60% grus/morän och max 40% jord.

Rena torra massor

Jord- eller bergmassor utan inblandning av främmande material. Ej asfalt, betong, tegel mm.

Torra blandade massor

Jord- eller bergmassor med mindre inslag av rötter, betong, asfalt, tegel samt lera. Ej plast, fiberduk och annat skräp

Blöta massor

Ej staplingsbara.

Rent berg

Utan inslag av annat material, <0,8m x 0,8m.

Rent skut

Utan inslag av annat material, >0,8m x 0,8m.

Ren asfalt PAH <70mg/kg

Asfalt med inblandning av krossmaterial. Ej jord.

Ren betong utan armering <KM

Utan armering fritt från främmande material. Ej jord, frigolit, isolering, tegel etc.

Ren betong med armering <KM

Fritt från främmande material. Ej jord, frigolit, isolering, mm.

Blandat betong/tegel <KM

Endast betong och tegel.

Oren betong

Betong med inslag av plast, frigolit, isolering, etc.

Inert betong utan armering

Betong utan armering som efter laktest klassas inert.

Inert betong med armering

Betong med armering som efter laktest klassas inert. Armering kan förekomma.

Inert blandat betong/tegel

Betong och tegel som efter laktest klassas inert. Armering kan förekomma

Hitta hit