Kontakt

ABT Bolagen är en komplett leverantör inom bygg- och anläggningsbranschen. Vi erbjuder marknaden lösningar inom jord- och bergschakt, markarbeten, transport, återvinning, bergmaterial, betong och deponi. Med vår expertis inom materialhantering ligger fokus på att hantera material direkt på arbetsplatsen, allt för att främja ett cirkulärt anläggnings byggande.

Medarbetare

Kontaktuppgifter

ABT Bolagen AB

Post

ABT Bolagen AB
Box 4001
195 04 Rosersberg

Besök

ABT Bolagen AB
Järngatan 12
195 72 Rosersberg

Växel

08 – 514 401 00

E-post

info@abtbolagen.se

Fakturor skickas till

faktura@abtbolagen.se

ABT Betong AB

Post

ABT Betong AB
Box 4001
195 04 Rosersberg

Besök

ABT Betong AB
Bergväggsvägen 5
192 48 SOLLENTUNA

Växel

08 – 514 401 01

E-post

betong@abtbolagen.se

Fakturor skickas till

betongfaktura@abtbolagen.se

ABT Väst AB

Post

ABT Väst AB
Box 4001
195 04 Rosersberg

Besök

ABT Väst AB
Tagene
Göteborg

Växel

031-50 50 40

E-post

info@abtbolagen.se

Fakturor skickas till

vastfaktura@abtbolagen.se