Om ABT

ABT Bolagen AB startade som lastbilscentral i Vallentuna 1985. Idag är ABT Bolagen en komplett leverantör inom bygg- och anläggningsbranschen i Stockholm-, Uppsala- och Göteborgs-regionen med huvudkontor i Rosersberg. Vi erbjuder marknaden lösningar inom jord- och bergschakt, markarbeten, transport, återvinning, bergmaterial, betong och deponi. Med vår expertis inom materialhantering ligger fokus på att hantera material direkt på arbetsplatsen, allt för att främja ett cirkulärt anläggningsbyggande.

Vi har egen produktion av bergkrossmaterial, jordtillverkning och återvunna produkter vid moderna återvinningsanläggningar på flera platser i landet.

Organisatoriskt är vi fördelade i fem verksamheter; Återvinning & Material, Entreprenad, Transport, ABT Betong och ABT Väst.

ABT Bolagen med dotterbolaget ABT Väst och intressentbolaget ABT Betong har ett ledningssystem för hållbar utveckling med de tre perspektiven kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Dessa innefattas i våra certifikat enligt motsvarande ISO-standarder.

Koncernen har idag 85 anställda men tillsammans med våra samarbetspartner i form av maskinförare och chaufförer sysselsätter vi närmare 400 personer dagligen.

Affärsutveckling

Att ständigt jobba med affärsutveckling är en av nycklarna till vår framgång. Den öppnar dörrar till nya marknader och affärsmöjligheter, vilket skapar tillväxt och lönsamhet. Samtidigt stärker den konkurrenskraften och effektiviserar verksamheten, vilket säkerställer långsiktig framgång. Affärsutvecklingen bedrivs genom de tre delarna intern utveckling, aktiv part inom forskning och utvecklingsprojekt samt nätverk, bransch och intresseorganisationer.

Urval medlemskap och organisationer

SBMI, Sveriges bergmaterial industri – Här finns vi representerade både styrelsen, krossutskott och enskilda projekt.

ÅI, Återvinningsindustrierna – Medlemmar sedan 2022. Även här är vi en aktiv part i olika råd.

ME, Maskin Entreprenörerna – Aktivt deltagande vid träffar och bransch relaterade frågor.

Sveriges Åkeriföretag – Aktivt deltagande vid träffar och branschrelaterade frågor.

Sveriges Jordproducenter – Branschorganisation bildad 2024. ABT part tillsammans med utvalda branschföretag vid bildandet av organisation för att öka fokuset på tillväxt och hållbarhet kopplat emot jordar och substrat.

Klimatarena Stockholm – Här samarbetar företag, offentliga aktörer och akademi för en klimatdriven verksamhetsutveckling i Stockholms län. ABT har varit en del av detta initiativ sedan 2022. Vi håller bland annat föreläsningar om masshantering och deltar aktivt inom anläggningsgruppen.

CC Build, centrum för cirkulärt byggande – Medlemmar sedan 2021. Samverkansplattform för utveckling av cirkulärt byggande.

Ledning

Michael Haddleton

Verkställande Direktör

Martin Albertsson

Styrelseordörande

Jonas Alterteg

Affärsutvecklingschef