Återvinning & Material

Återvinningsanläggningar

På våra återvinningsanläggningar arbetar vi dagligen med att ta emot och bearbeta överskotts- och rivnings material från byggarbetsplatser. Fokus är återvinning och återanvändning där avsikten är att det inkommande materialet ska ingå som beståndsdel i de produkter som sedan säljs på marknaden.

Utöver att utveckla och driva återvinningsanläggningar har vi erfarenheter som sträcker sig över vitt skilda områden som byggnation av golfbanor, skidanläggningar, rekreationsområden, industriområden och förbättrad jordbruksmark.

Vi har idag 4 stycken återvinningsanläggningar inom Stockholmsområdet, för mer information och kontaktuppgifter till respektive, se nedan.

Krossproduktion

Med mobila krossverk producerar vi material nära dig och dina projekt, oavsett plats. Det minskar behovet av transporter, med fördelar för både ekonomi och miljö. Krossverken är i alla storlekar – från minsta tänkbara till de största möjliga. Vi har även siktar, sorteringsverk och större entreprenadmaskiner. Det ger oss tillgång till rätt kapacitet i varje uppdrag.

Våra erfarna medarbetare etablerar snabbt resurserna på nya platser. Vi anpassar löpande både maskiner och bemanning efter behoven. Det ger rätt kapacitet för effektiv och kvalitetssäkrad produktion av CE-märkt material.

Kontakt krossning:

Håkan Blomdin 070-537 15 60

Deklaration anläggningar

För att köra material till någon av ABTs anläggningar krävs att man skickar in en mottagningsblankett (se ovan).
Informationen i denna blir en del av vår riskbedömning och innan ni påbörjar införsel av era massor till vår anläggning måste ni invänta ett ok i form av ett deklarationsnummer från ABT.

Kontakt deklarationer:

Miljösamordnare
Sofia Kjellin 070-252 59 60

Återvinning & Material

Martin Albertsson

Affärschef ÅVM & Fastigheter

Håkan Blomdin

Projektchef Krossning

Sofia Kjellin

Miljösamordnare

Germund Smeds

Platschef Kungsängen

Eric Haddleton

Platschef Ullna/Eds

Byron Velasco

Projektledare

Daniela Kahva

Kundvärd Kungsängen

Frank Eriksson

Kundvärd Ullna

Sebastian Lundström

Kundvärd

Tomas Trång

Platschef Krossning