Hållbar och innovativ betongproduktion

ABT Betong tog sin form hösten 2017 och är belägen i Sollentuna. Anläggningen består av två mobila betongfabriker. Den geografiska flexibiliteten ger oss möjligheten att utföra vårt arbete med begränsad miljöpåverkan.

Vår nysatsning på fabriksbetong placerar oss i teknikens framkant tack vare moderna fabriker och utrustning för återvinning. Alla restprodukter (såsom vatten, ballast och restbetong) kan därigenom återvinnas. En sådan lösning är miljövänligt fördelaktig och därtill även ekonomisk. Vi har en bred och mångårig kompetens hos våra medarbetare och underentreprenörer och tillsammans med våra tydliga mål kommer vi närmare vår vision.

Ambitionen är att använda miljöcement i så stor utsträckning som möjligt för att minska våra koldioxidutsläpp ytterligare. Utbytet av bränsle, återvinning av restprodukter, samt strategiskt placerade fabriker och kompetent personal gör att vi är på rätt väg att förverkliga vår hållbarhetsvision.

Medarbetare

Joakim Larsson

VD ABT Betong

Ivan Kuzmanovic

Produktionschef Södra Stockholm

Martin Beckman

Produktionschef Norra Stockholm

Simon Klingvall

Processtekniker

Anna Hedvall

Kundtjänstansvarig

Daniel Todorovic

Processtekniker