Om ABT

ABT Bolagen AB startade som en lastbilscentral i Vallentuna 1985. Idag är ABT Bolagen en komplett leverantör inom bygg- och anläggningsbranschen i Stockholm-, Uppsala- och Göteborgs-regionen med huvudkontor i Rosersberg. Vi erbjuder marknaden lösningar inom jord- och bergschakt, markarbeten, transport, återvinning, bergmaterial, betong och deponi. Med vår expertis inom materialhantering ligger fokus på att hantera material direkt på arbetsplatsen, allt för att främja ett cirkulärt anläggnings byggande.

Vi har egen produktion av bergkrossmaterial, jordtillverkning och återvunna produkter vid moderna återvinningsanläggningar på flera platser i landet.

Organisatoriskt är vi fördelade i fem verksamheter Återvinning & Material, Entreprenad, Transport, ABT Betong och ABT Väst.

ABT Bolagen med dotterbolaget ABT Väst AB och intressentbolaget ABT Betong har ett ledningssystem för hållbar utveckling med de tre perspektiven kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Dessa innefattas i våra certifikat enligt motsvarande ISO-standarder.

Koncernen har idag 85 anställda men tillsammans med våra samarbetspartner i form av maskinförare och chaufförer sysselsätter vi närmare 400 personer dagligen.